Výkupní ceník

Železný a litinový šrot

V následující tabulce uvádíme obecné ceny vykupovaného železného a litinového šrotu včetně druhového členění . Při dodání většího množství kovového odpadu či opětovného dodání nabízíme smluvní ceny.

Železo Druhové členění Kč / Kg
druh 16 Železný šrot těžký neupravený, tloušťka nad 6 mm 4,00
druh 71 Železný šrot těžký upravený, max. 400x400 mm, tloušťka min. 6 mm 4,80
druh 27 Železný šrot lehký 3,20
druh 28 Železný šrot nízké kvality (bojlery, pračky, …) 1,50
druh 51,52 Ocelové třísky 2,80
Litina Druhové členění Kč / Kg
druh 02 Litina upravená, max. 400x400 mm 4,00
druh 06 Litina neupravená 4,00